استارکاپس

استارکاپس


Project Description

کافی شاپ استار کاپس-تندیس سنتر:

با استفاده از بهترین مواد اولیه و پیشرفته‌ترین تجهیزات، سرویسی از صمیم قلب توسط پرسنل آموزش دیده باعث شده تا پس از مدت کوتاهی کافی شاپ استارکاپس
بیشترین حجم فروش را در منطقه شمیرانات نصیب خود کند. رضایت بالای مشتریان مدیون توجه زیاد تیم مدیریت به کوچکترین فرآیندها و چشم پوشی نکردن از
جزئی ترین مشکلات و تبدیل آنها به فرصت ها بوده است. استفاده از قهوه جولیس مینل اتریش و حفظ سبک و سیاق یک قهوه خانه اتریشی از محورهای اصلی
در طراحی این کافی شاپ بود.