پیتزا وشه

پیتزا وشه


Project Description
More Information

پیتزا وشه یک پیتزایی اصیل ایتالیایی است که با دکوراسیونی جدید سبک تاسکن ایتالیایی طراحی و ساخته شده است. نحوه پخت پیتزا ها در وشه از یک اصل بسیار مهم پیروی میکند: "همیشه خمیر باید تازه، با دست ورز داده شده، یخ نزده و بدون افزدونیهای پف دهنده باشد" (به همین دلیل مهمانانی که حتی مشکل گوارشی دارند، پس از صرف پیتزا های وشه، هیچ ناراحتی را احساس نخواهند کرد!)

تاپینگ و مخلفات پیتزا ها باید دستچینی از بهترین مواد اولیه باشد. لطافتی که شما در پیتزا های وشه می بینید و می چشید، مدیون همین اصل بسیار مهم است که به عنوان خط مشی کیفی وشه تعریف شده است.